Chuyên Đề Kim Loại Tác Dụng Với Muối

 - 

Kim loại công dụng với Axit (HCl, H2SO4, HNO3,…) tuyệt Kim loại tính năng với muối là một trong những dạng bài tập rất phổ biến trong chất hóa học vô cơ. Đây là dạng bài xích tập tương đối khó cùng gây tương đối nhiều khó khăn cho các bạn học sinh.

Bạn đang xem: Chuyên đề kim loại tác dụng với muối


Vì vậy, nội dung bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về phương pháp giải bài bác tập kim loại tác dụng với axit, muối một giải pháp chi tiết, để qua đó giúp những em cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn từng khi chạm mặt dạng bài bác tập này.

I. Giải pháp giải bài tập kim loại chức năng với axit, muối

Bạn vẫn xem: bài tập Kim loại tính năng với Axit, muối và giải pháp giải – Hóa 12 siêng đề


1. Bí quyết giải bài xích tập Kim loại công dụng với axit

– phản nghịch ứng của kim loại với axit là bội phản ứng oxi hóa – khử do vậy hoàn toàn có thể vận dụng phương pháp bảo toàn electron.

• Đối với hỗn hợp axit HCl, H2SO4 loãng: Cr với Fe bị H+ của axit oxi biến thành Cr2+, Fe2+ còn Cu ko phản ứng.

• Đối cùng với axit H2SO4 đặc nguội, HNO3

– sắt kẽm kim loại Cu chảy (tức Cu gồm tham gia bội nghịch ứng)

– sắt kẽm kim loại Fe, Al, Cr bị thụ động (không phản nghịch ứng) vào HNO3 đặc nguội cùng H2SO4 đặc nguội.

• Đối với axit H2SO4 đặc nóng, HNO3 loãng, HNO3 đặc nóng

– sắt kẽm kim loại Fe và Cr bị thoái hóa thành Fe3+, Cr3+

– trong những lúc đó S6+ và N5+ (trong axit) bị khử về mức thoái hóa thấp hơn: S4+; N4+; N2+ (trong:SO2, NO2 xuất xắc NO)…;

> Lưu ý: Nếu kim loại còn dư, thì thu được muối bột của sắt II và có thể muối fe III dư.

2. Bí quyết giải bài tập kim loại tác dụng với muối

– những phản ứng này vận dụng dãy năng lượng điện hóa của kim loại: sắt kẽm kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát ra khỏi muối như: Ag, Hg,…

– Với dạng bài bác tập này (Kim loại to gan lớn mật đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối) gồm sự biến đổi về khối lượng nên vận dụng phương thức tăng sút khối lượng.

Dãy năng lượng điện hóa kim loại: K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

II. Bài bác tập kim loại tính năng với axit, muối

* bài tập 1: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam fe và 1,92 gam Cu vào 400ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Tính giá trị tối thiểu của V?

* Lời giải:

– Theo bài ra, Số mol Fe là: nFe = 1,12/56 = 0,02 mol;

 số mol Cu là: nCu = 1,92/64 = 0,03 mol;

 400ml = 0,4 lít; nH2SO4 = 0,5.0,4 = 0,2(mol)

 nNaNO3 = 0,4.0,2 = 0,08(mol).

 Nên số mol H+ là: nH+ = 2nH2SO4 = 2.0,2 = 0,4 mol;

 Số mol NO3– là: nNO3– = nNaNO3 = 0,08 mol

– các phản ứng xảy ra:

 Fe + 4H+ + NO3– → Fe3+ + NO↑ + 2H2O

 0,02 0,08 0,02 0,02

 3Cu + 8H+ + 2NO3– → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

 0,03 0,08 0,02 0,03

Sau 2 phản ứng trên, trong dung dịch X có 0,02 mol Fe3+; 0,03 mol Cu2+ và 0,24 mol H+ dư, ngoài ra còn có ion NO3– và SO42-.

Tuy nhiên chỉ có 3 các loại ion đầu là phản ứng với OH–.

 H+ + OH– → H2O

0,24 0,24

 Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3

0,02 0,06

 Fe2+ + 2OH– → Cu(OH)2

0,03 0,06

Vậy tổng số mol OH– là: nOH– = 0,24 + 0,06 + 0,06 = 0,36 mol

⇒ nNaOH = nOH– = 0,36mol;

Suy ra thể tích NaOH bắt buộc dùng là:

 Vdd(NaOH) = n/CM = 0,36/1 = 0,36 lít = 360ml.

* bài tập 2: ngâm 15 gam tất cả hổn hợp Fe và Cu trong dung dịch CuSO4 dư. Phản nghịch ứng kết thúc thu được 16 gam chất rắn. Tính nguyên tố phần trăm khối lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

* Lời giải:

– Ta tất cả PTPƯ (CuSO4 dư phải Fe bội nghịch ứng hết):

fe + 2CuSO4 → FeSO4 + Cu

 a(mol) a(mol)

– Theo bài xích ra, trọng lượng chất rắn thu được là 16 gam, cân nặng hỗn hợp ban đầu là 15 gam.

Xem thêm: Tham Khảo Ngay 15 Cách Trị Dị Ứng Da, Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Cần Thơ > Hỏi Đáp

Theo PTPƯ ta có (khối lượng chất rắn tăng): mtăng = 64a – 56a = 16 – 15

⇒ (64 – 56).a = 1 ⇒ a = 0,125 mol

nên nFe = 0,125 ⇒ mFe = 0,125.56 = 7(g)

Suy ra trọng lượng của Cu trong hỗn hợp là: mCu = 15 – 7 = 8(g);

Thành phần tỷ lệ theo khối lượng:

 

*

 

*

(hoặc %mCu = 100% – %mFe = 100% – 46,67 = 53,33%).

* bài tập 3: Cho 4,15 gam hỗn hợp Fe, Al phản bội ứng với 200 ml hỗn hợp CuSO4 0,525M. Khuấy kỹ hỗn hợp để phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Đem lọc kết tủa (A) có hai kim loại nặng 7,84 gam cùng dung dịch nước thanh lọc B. Để hòa hợp kết tủa A cần tối thiểu bao nhiêu lít dung dịch HNO3 2M biết phản ứng tạo nên NO.

* Lời giải:

Phản ứng xảy ra với Al trước, tiếp đến đến Fe. Theo đưa thiết, sắt kẽm kim loại sinh ra là Cu (kim các loại hóa trị II).

Đổi solo vị: 200ml = 0,2lít;

Theo bài xích ra: nCuSO4 = V.CM = 0,2.0,525 = 0,105 (mol)

– điện thoại tư vấn x là số mol Al, y là số mol sắt phản ứng với z là số mol fe dư:

 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

 x 1,5x 1,5x (mol)

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 y y y(mol)

Theo bài ra, ta có: 27x + 56(y + z) = 4,15 (*)

Theo PTPƯ, ta có: nCuSO4 = 1,5x + y = 0,105 (**)

Theo bài ra, trọng lượng A là: 64(1,5x + y) + 56z = 7,84 (***)

– PTPƯ với HNO3:

 Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

 z 4z (mol)

 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

(1,5x+y) (8/3)(1,5x + y)

Theo PTPƯ trên thì số mol HNO3 cần dùng là:

*

Từ(*), (**) cùng (***) suy ra: z = 0,02(mol); x = 0,05; y = 0,03

Suy ra, nHNO3 = 0,28 + 0,08 = 0,36(mol)

Vậy thể tích dung dịch HNO3 2M buộc phải dùng là:

V = n/CM = 0,36/2 = 0,18(lít) = 180ml.

* bài tập 4: Cho 100 gam hợp kim của Fe, Cr, Al chức năng với một lượng dư dung dịch NaOH thu được 5,04 lít khí. Lấy buồn chán rắn ko tan cho tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl (không gồm không khí ) chiếm được 38,8 lít khí. Những thể tích khí đo làm việc đktc. Xác định thành phần % của phù hợp kim.

* Lời giải:

– Khi hòa hợp kim tác dụng với NaOH chỉ gồm Al làm phản ứng.

Theo bài xích ra, nH2 = V/22,4 = 5,04/22,4 = 0,225(mol)

– các phương trình bội phản ứng:

 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑ (1)

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

 Cr + 2HCl → CrCl2 + H2↑ (3)

Từ (1) ⇒ nAl = (2/3).nH2 = (2/3).0,225 = 0,15(mol)

⇒ trọng lượng của nhôm trong kim loại tổng hợp là:

 mAl = n.M = 0,15.27 = 4,05(gam)

Suy ra cân nặng của crom với sắt trong hợp kim là:

 mCr + Fe = 100 – 4,05 = 95,95(gam)

– call x, y làn lượt là số mol Fe cùng Cr.

– Theo đề bài ta bao gồm hệ phương trình: 

Khối lượng của fe là: mFe = 1,4695.56 = 82,292(g).

Khối lượng của crom là: mCr = 0,2625.52 = 13,65(g).

Vậy phần trăm khối lượng của các chất trong hợp kim là:

 

(hoặc %mCr = 100% – %mAl – %mFe = 100% – 4,05% – 82,3% = 13,65%)

*Bài tập 5: Cho 2,24 gam bột sắt vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M khuấy đều cho tới lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A và dung dịch B. Tính trọng lượng chất rắn A?

* Lời giải:

– Theo bài ra, ta có: nFe = 2,24/56 = 0,04(mol)

 100ml = 0,1 lít; nAgNO3 = CM.V = 0,1.0,1 = 0,01mol;

 nCu(NO3)2 = 0,1.0,5 = 0,05(mol);

– các PTPƯ xảy ra theo vật dụng tự:

 Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓ (1)

0,005 ← 0,01mol → 0,01

 Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu↓ (2)

0,035 → 0,035mol 0,035

Ở PTPƯ (1) AgNO3 phản nghịch ứng không còn 0,01 mol cần 0,005 mol Fe

Nên số mol Fe còn lại là: 0,04 – 0,005 = 0,035(mol)

Do Cu(NO3)2 = 0,05 mol cần như theo PTPƯ (2) thì Fe sẽ pư hết 0,035mol.

Như vậy, fe tan hết

Khối lượng của hóa học rắn A tất cả Cu cùng Ag là:

mA = 0,01.108 + 0,035.64 = 1,08 +2,24 = 3,32g.

Xem thêm: Giá Kem Làm Tan Bọng Mắt - Trị Thâm Mắt Tan Bọng Mắt Giá Tốt Tháng 1, 2023

Hy vọng với bài viết Bài tập Kim loại tính năng với Axit, muối bột và giải pháp giải ở trên giúp ích cho các em. Phần đông góp ý và thắc mắc những em hãy giữ lại nhận xét dưới bài viết để thpt Lê Hồng Phongghi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.