Fob gel massage nha đam

 - 

Có tác dụng giữ độ ẩm cao, kháng oxi hóa, chữa bệnh mụn trứng cá, bảo đảm an toàn da bớt thiểu các hiểm họa từ tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời, giúp cho làn domain authority trở luôn luôn mềm mại cùng tươi sáng.


Tru1ea1ng thu00e1i:cu00f2n 937 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":70000,"display_regular_price":70000,"image":"title":"FOBu00ae GEL massage NHA DAM v1","caption":"","url":"https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-scaled.jpg","alt":"","src":"https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-600x600.jpg","srcset":"https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-600x600.jpg 600w, https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-300x300.jpg 300w, https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-1024x1024.jpg 1024w, https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-150x150.jpg 150w, https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-768x768.jpg 768w, https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-1536x1536.jpg 1536w, https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-2048x2048.jpg 2048w, https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-370x370.jpg 370w, https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-scaled.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":5658,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":937,"min_qty":1,"price_html":"70,000₫","sku":"FOB010","variation_description":"","variation_id":5724,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_khoi-luong":"450g","availability_html":"Tru1ea1ng thu00e1i:cu00f2n 937 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":180000,"display_regular_price":180000,"image":"title":"FOB GEL mas sa NHA u0110AM chai lon 1","caption":"","url":"https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-scaled.jpg","alt":"","src":"https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-600x600.jpg","srcset":"https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-600x600.jpg 600w, https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-300x300.jpg 300w, https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-1024x1024.jpg 1024w, https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-150x150.jpg 150w, https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-768x768.jpg 768w, https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-1536x1536.jpg 1536w, https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-2048x2048.jpg 2048w, https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-370x370.jpg 370w, https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-scaled.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hamibeauty.vn/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":5719,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":937,"min_qty":1,"price_html":"180,000₫","sku":"FOB011","variation_description":"","variation_id":5725,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Khối lượng: Chọn một tùy chọn120g450gXóa