KEM NGHỆ BIONA GIÁ BAO NHIÊU

 - 
bớt 30.000 cho giao dịch trên 600.000 giảm 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( vận dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
bionanghe O5763
*
biona1 A0207
*
biona2 I3048
*
biona3 S7458
*
biona4 C1086
*
biona5 P6633
*
biona6 C0450
*
biona7 T7881
*
biona8 T7453
*
biona9 E1486
*
biona10 Q6718